English

כלים ומוצרים לתקופת הקורונה

בקיימא פיתחנו מספר כלים עבור מקבלי ההחלטות במדינה להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. וגם דברים בשביל המורל :)

המדד הלאומי

המדד הלאומי מודד את היענות הציבור להנחיות המעודכנות של משרד הבריאות. הכלי שימש את ראשי הערים בישראל לקבל תמונת מצב עדכנית בנוגע להיענות התושבים להוראות משרד הבריאות ועוד..
בקרו באתר בידודניק

COVID KAYMA

כלי שמאפשר למקבלי החלטות לראות איך החלטות ופעולות ממשלתיות בתקופת הקורונה השפיעו על התפשטות הנגיף בארץ ובעולם.
בקרו באתר בידודניק

בידודניק

כלי שמאפשר למקבלי החלטות לראות איך החלטות ופעולות ממשלתיות בתקופת הקורונה השפיעו על התפשטות הנגיף בארץ ובעולם.
בקרו באתר בידודניק